Banner

Vzdělávací akce

Liga pár párů uspořádala 20. října 2018 konferenci, při které byla  možnost podrobně se seznámit se způsoby přirozeného plánování rodičovství, které se v současnosti považují za nejvhodnější.

Pozvánka na konferenci 50 let Humanae Vitae

 

Přednáška

Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství

Dobu příchodu dítěte dnes málokdo ponechává náhodě. Plánované rodičovství patří mezi znalosti, které se předpokládají již u absolventů povinné školní docházky, a zahrnuje jak postupy určené k oddálení otěhotnění, tedy antikoncepci, tak metody určené k naplánování početí dítěte v době, která se jeví jako optimální.

Pro početí dítěte je z biologického hlediska nejvhodnější věk krátce po dosažení 20. roku života. Stále více manželů však odsouvá početí prvního dítěte na dobu pozdější. Důvody bývají oprávněné. Nezřídka se však stává, že po rozhodnutí pro dítě k otěhotnění dlouho nedochází. S postupujícím věkem se plodnost výrazně snižuje. 

Pro snoubence i pro mladší a starší manžele se konala přednáška

Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství,

ve Společenském centru, Brno-Lesná, Okružní 21

v úterý 9. října 2018 od 17:30 hod.

Přednášeli endokrinoložka MUDr. Helena Šiprová, Ph.D. a prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

 

Kurz odpovědného rodičovství

Je pravda, že otevřenost k životu
je podmínkou svátosti manželství.

Papež František
CMQ, 2. 5. 2015

 

Papež František Součástí náležité přípravy na manželství jsou také otázky sexuality a plánovaného rodičovství. Institut pro odpovědné rodičovství a zapsaný spolek Hippokrates pořádají ve spolupráci s Pastoračním centrem Biskupství brněnského

kurzy odpovědného rodičovství

Kromě otázek manželské sexuality se v kurzech probírá především moderní symptotermální metoda Sensiplan, která umožňuje plánovat rodičovství v souladu s morálními zásadami spolehlivě a bez rizika nežádoucích účinků. Kurz vede prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc. O etických aspektech rodičovství hovoří generální vikář Mons. Jiří Mikulášek a biskupský delegát pro pastoraci kanovník Mgr. Roman Kubín.

Účast v kurzu je bezplatná, do kurzu je možno se přihlásit zde.