Banner

Kurz přirozeného plánování rodičovství

Je pravda, že otevřenost k životu
je podmínkou svátosti manželství.

Papež František o encyklice Humanae vitae a papeži Pavlu VI.
CMQ, 2. 5. 2015

 

Papež FrantišekKURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ

se koná

pod záštitou brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho

v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči Brno, Pellicova 2

ve dnech 12. září a 24. října 2015

Česká republika patří v celosvětovém měřítku mezi země s nejvyšším podílem žen, které užívají hormonální antikoncepční přípravky. Se všemi s touto skutečností spojenými riziky a dilematy.

Moderní a osvědčená symptotermální metoda Sensiplan umožňuje plánovat rodičovství v souladu s morálními zásadami, bez nežádoucích účinků a spolehlivě. Ve dvanáctihodinovém kurzu, který probíhá o dvou sobotách, přednášejí prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc., MUDr. Helena Šiprová, MUDr. David Száraz, Pavol Rendek. O morálních aspektech plánování rodičovství hovoří doc. Josef Beneš, Th.D.

Kurz obsáhne 12 výukových hodin, výuka je zdarma. Zápisné činí 180,- Kč a lze je uhradit bankovním převodem na číslo účtu 201297090/0300. Začátek výuky byl stanoven na 10 hod., potvrzení o přijetí přihlášky je předpokladem účasti. Případné dotazy na ppr@bioetika.cz.

Do kurzu je možno se přihlásit zde.